41ο Επιστημονικό Συνέδριο
9-11 Μαΐου 2019 | Κατερίνη