Εγγραφή στο συνέδριο

Για να συμμετάσχετε στο συνέδριο χωρίς παρουσίαση εργασίας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η καταβολή του ποσού της εγγραφής πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της ΕΕΒΕ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογ. 5057-026242-355, IBAN:GR0301720570005057026242355

Προσοχή: Αν δεν γίνει μεταφορά του ποσού ηλεκτρονικά μέσω winbank, να προτιμηθεί η κατάθεση των χρημάτων σε μηχανήματα Easy Pay και OXI σε ΤΑΜΕΙΑ. Παρακαλείσθε να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας στην απόδειξη κατάθεσης.

 

Ονοματεπώνυμο (ελληνικά):

Ονοματεπώνυμο (αγγλικά):

Ιδιότητα:

Πανεπιστήμιο-Ινστιτούτο:

Τηλέφωνο:

E-mail:

 
 

Στοιχεία τραπεζικής κατάθεσης:

Αριθμός τραπεζικής κατάθεσης:

Ημερομηνία κατάθεσης:

Ποσό κατάθεσης:

 
 

Στοιχεία τιμολόγησης:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση:

 
 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εργασιών: 25 Μαρτίου 2019

Για την υποβολή των εργασιών είναι απαραίτητη η εγγραφή στο συνέδριο. Η καταβολή του ποσού της εγγραφής πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της ΕΕΒΕ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογ. 5057-026242-355, IBAN: GR0301720570005057026242355

Προσοχή: Αν δεν γίνει μεταφορά του ποσού ηλεκτρονικά μέσω winbank, να προτιμηθεί η κατάθεση των χρημάτων σε μηχανήματα Easy Pay και OXI σε ΤΑΜΕΙΑ. Παρακαλείσθε να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας στην απόδειξη κατάθεσης.

Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία, πατήστε “Αποστολή” και θα οδηγηθείτε αυτόματα σε μια νέα σελίδα, όπου θα μπορέσετε να υποβάλλετε την περίληψη της εργασίας σας.

 

Στοιχεία επιστημονικής εργασίας:

Τίτλος:

Συγγραφείς :

Ιδρυμα/Εργαστήρια:

Θεματική ενότητα :

 
 

Στοιχεία συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία:

Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά):

Ονοματεπώνυμο (Αγγλικά):

Ιδιότητα:

Διεύθυνση εργασίας:

Τηλέφωνο:

E-mail:

 

10λεπτη προφορική παρουσίασης της εργασίας

 
 

Στοιχεία τραπεζικής κατάθεσης:

Αριθμός τραπεζικής κατάθεσης:

Ημερομηνία κατάθεσης:

Ποσό κατάθεσης:

 
 

Στοιχεία τιμολόγησης:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση:

 
 

Πατήστε "Αποστολή" για να οδηγηθείτε στη σελίδα υποβολής της περίληψης της εργασίας σας.

back to top